PROJEKTAS M-EASY

M-EASY: Nekvalifikuotų suaugusiųjų integracijos gerinimas taikant matematinių gebėjimų vystymą ir bendruomeninę paramą

Parsisiųsti      

http://measy.lpf.lt/

Projekto nr.: 2017-1-LT01-KA204-035129.
Projekto trukmė: 2017-2019.
Projekto koordinatorius: Socialinių inovacijų fondas, Lietuva.
Dalyvaujančios šalys: Austrija, Italija, Lenkija, Lietuva, Kipras.
Finansavimo šaltinis: EK Erasmus+ programa, 2 pagrindinis veiksmas (KA2) – Strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje.

OECD PISA tyrimai (2012) rodo, kad vidutiniškai 22% Europos bendrijos šalių gyventojų žinios matematikos srityje yra žemo lygio, nors šis skaičius skirtingose šalyse yra nevienodas: Lenkijoje – 15%, Austrijoje – 19%, Italijoje – 23%, Lietuvoje – 26% ir Kipre – 42%. Be to, 2015 metais apie 60% jaunimo (anksti palikusio mokyklą, žemos kvalifikacijos) nedirbo ir neužsiėmė jokia veikla. ES pripažįsta, kad ekonomikos augimas ir užimtumo lygis priklauso nuo suaugusiųjų įsitraukimo į mokymąsi ir suaugusiųjų švietėjų darbo. Tačiau suaugusiųjų įsitraukimas į mokymąsi visą gyvenimą 2015 metais buvo tik 10,7%.
Europos Sąjungoje pastebimas poreikis įtraukti vietines bendruomenes motyvuojant nekvalifikuotus suaugusiuosius, įskaitant pabėgėlius, prieglobsčio ieškotojus ir migrantus, mokytis tam, kad galėtų sėkmingai integruotis visuomenėje. Taigi, du pagrindiniai projekto tikslai yra:
Sukurti aukštos kokybės mokymosi priemones (IKT, mobiliųjų technologijų pagrindu) pagrindinių matematikos žinių gerinimui, skirtas žemos kvalifikacijos suaugusiesiems, įskaitant pabėgėlius, prieglobsčio ieškotojus ir migrantus;
Vietinėse bendruomenėse padidinti žinojimą apie švietimo svarbą žemos kvalifikacijos asmenims, įskaitant pabėgėlius, prieglobsčio ieškotojus ir migrantus.