Judantiems į priekį

Ferma

Gyvūnų bandų valdymo programa

Bandyti                                     Android programėlė    

Gyvūnų bandų valdymo WEB programa Ferma (toliau- programa) veikia internete – debesų kompiuterijos pagrindu. Programa yra pasiekiama iš bet kurio įrenginio (mobilaus telefono) turinčio interneto naršyklę – pakanka prisijungti prie savo paskyros programos tinklapyje.

Patogesniam mobiliam darbui jau yra ir "gimtoji" Android programėlė.

Duomenys saugomi Firebase duomenų bazėje. Yra kelių lygių sankcionuotas priėjimas prie duomenų. Programos nuomotojui sukuriama „Ferma“, kur jo paskirtas „fermos administratorius“ programoje valdo vartotojų sankcionuotą priėjimą prie šios „Fermos“ duomenų. „Ferma“ - programos nuomotojo apibrėžta gyvūnų grupė, jie fermoje gali būti sugrupuoti į bandas. Kiekvienos „Fermos“ duomenys laikomi atskirose srityse, todėl neįmanoma dirbant vienoje fermoje prieiti prie kitos fermos duomenų.

Programos pagalba:
- kaupiama informacija apie gyvūnus, per dieną galima fiksuoti 10 įvykių susijusiu su vienu gyvūnu, gali būti pridėtas vaizdas;
- fiksuojami giminystės ryšiai, galima suformuoti keturių kartų KILMĖS dokumentą;
- prie gyvūno galima įsivesti priminimą apie ateities įvykį susijusį su šiuo gyvūnu, bendrame sąraše rodomas dienų likutis iki įvykio;
- paieška pagal kodo ar vardo dalį;
- lankstus klasifikatoriaus nusakančio gyvūno ar įvykių savybes formavimas;
- įvedimo kontrolė;
- suvestinė PAROS PRIESVORIS parodo svorio ir prieaugio kitimą per nuo gimimo nusirodytų dienų atkarpas, galimas bandos filtras;
- suvestinė SVORIO VIDURKIS parodo svorio ir prieaugio kitimą per nusirodytą laikotarpį, galimi bandos, įvykių filtrai;
- suvestinė VAIKAI išrenka nurodyto gyvūno vaikus, galimas įvykių filtras;
- suvestinė GIMINYSTĖ parodo nurodyto gyvūno protėvius ir palikuonis;
- suvestinė INFORMACIJA informacijos paieška naudojant bandos, statuso ir įvykio filtrus;
- suvestinės formuojamos excel formato faile, kur jas dar galima koreguoti pagal savo poreikius;
- duomenų įkėlimas iš excel failo suformuoto „Gyvulių veislininkystės informacinėje sistemoje“;

   

KILMĖ

PAROS PRIESVORIS

SVORIO VIDURKIS

VAIKAI

GIMINYSTĖ

INFORMACIJA